Cerrar

Desistiment

Utilitza el següent formulari per desistir d'una compra realitzada online

En enviar acceptes la política de privacitat

El client té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia en què el client adquireixi els béns.

Si desitges exercir el teu dret de desistiment, és necessari que ens ho comuniquis a través del formulari de desistimient o d'una carta que hauràs d'enviar per email o correu.

Per complir el termini de desistiment, és suficient que la comunicació relativa a l'exercici d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment, retornarem al client tots els pagaments rebuts després de la compra sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, tret que el client hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Les despeses de transport de la devolució dels productes aniran a càrrec del client.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

El client haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Aquesta web és propietat de Ben Estudiats Articles S.L., amb direcció C/ Capllonch, 26 | 07760 Ciutadella de Menorca | Illes Balears | Spain i NIF B07572951.

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de http://benestarmenorca.bikube.es s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que http://benestarmenorca.bikube.es no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a http://benestarmenorca.bikube.es és propietat de Ben Estudiats Articles S.L. i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Ben Estudiats Articles S.L. que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Ben Estudiats Articles S.L.. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Ben Estudiats Articles S.L. tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.